Wizja koszykówki Polonii Warszawa

11 miesięcy temu | 22.06.2023, 08:56
Wizja koszykówki Polonii Warszawa

Mamy zaszczyt przedstawić wizję koszykówki Polonii Warszawa na lata 2023-2028, zaprezentowaną po raz pierwszy szerszemu gronu podczas uroczystego zakończenia sezonu w dniu 12 czerwca 2023 roku przez Łukasza Tusińskiego, prezesa zarządu obu sekcji polonijnego basketu. Jesteśmy przekonani, że klub może z powodzeniem realizować również zarówno cele sportowe, jak i misję społeczną – i to właśnie na nich pragniemy się skupić w dalszym rozwoju SKK Polonia Warszawa i KKS Polonia Warszawa.

Przy tworzeniu wizji koszykówki Czarnych Koszul przyświecały nam słowa wybitnego prezesa Polonii Warszawa w latach 1928-1939 – gen. Kazimierza Sosnkowskiego, który w ten sposób opisywał cel istnienia klubu sportowego:

„Klub sportowy ma wychowywać nie tylko dobrego sportowca, ale przede wszystkim dobrego obywatela i człowieka. Polonia stawia sobie za cel być wzorem dobrych zwyczajów i etyki sportowej. Nie gońcie za rekordami za wszelką cenę, zapominając o fair play.”

Dlatego wizję koszykówki Polonii Warszawa na lata 2023-2028 opieramy na czterech filarach, którymi są:

  • FUNDAMENT IDEOWY
  • MISJA SPORTOWA
  • MISJA SPOŁECZNA
  • WARTOŚĆ DLA OTOCZENIA

FUNDAMENT IDEOWY

Koszykówka Polonii Warszawa za dwa lata świętować będzie stulecie swojego istnienia, gdyż jej początki sięgają założenia Sekcji Gier Sportowych w Klubie Sportowym Polonia Warszawa w 1925 roku.

Blisko wiek działania żeńskiej i męskiej koszykówki Czarnych Koszul to bogata historia, piękna tradycja i panteon wybitnych sportowców, w tym wielu zaangażowanych w działalność społeczną, naukową czy niepodległościową.

Dlatego nieustająco czerpiemy z tak bogatego źródła, a naszym celem jest pielęgnowanie pamięci o klubowej historii, przypominanie sylwetek wyjątkowych ludzi oraz spotkania międzypokoleniowe.

Przyszłość koszykówki Polonii Warszawa zamierzamy zgodnie z ideą gen. Sosnkowskiego budować, hołdując naszym klubowym wartościom, którymi są:

wspólnota, etos pracy, rozwój, przyjaźń, zaufanie, uczciwość, tradycja i szacunek do drugiej osoby.

MISJA SPORTOWA

Celem sportowym koszykówki Polonii Warszawa jest przekształcanie wybitnie utalentowanych polskich koszykarek i koszykarzy w zawodowych sportowców na światowym poziomie, tak aby byli gotowi do rywalizacji w najsilniejszych ligach i w przyszłości wzmacniali potencjał reprezentacji Polski. Ta misja dotyczy w swoim założeniu również wybitnie uzdolnionej polskiej kadry trenerskiej. Planujemy stworzenie programu rozwoju talentów zgodnego z założeniami strategicznymi m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Do składów SKK Polonia Warszawa oraz KKS Polonia Warszawa dołączą utalentowani gracze, aby uzyskać unikatową w skali Polski możliwość rozwoju. Koszykarskie talenty będą rozwijane na bazie modelu Long-Term Athlete Development (LTAD), a każdy sportowiec objęty tym programem będzie kontraktowany na minimum dwa lata. Nie nakładamy ograniczeń wiekowych, a koncentrujemy się na talencie i potencjale danej osoby. Jako klub zadbamy także o odpowiednią infrastrukturę sportową, fachową kadrę szkoleniową oraz atrakcyjne warunki bytowe.

MISJA SPOŁECZNA

Przytoczone wcześniej słowa gen. Kazimierza Sosnkowskiego definiują nasz cel społeczny, w którego centrum znajduje się rodzina oraz chęć działania na rzecz lokalnej społeczności.

Dlatego dołączamy do ważnego projektu społecznego – „Rodzina Offline”, który ma wzmacniać więzi rodzinne w realnym świecie, chroniąc dzieci i rodziców przed zagrożeniami cyfrowego świata. Do 2028 roku planujemy otworzyć m.in. 50 lokalizacji pod marką „Lajkers” na terenie Warszawy i Mazowsza z zajęciami ogólnorozwojowymi z elementami koszykówki dla najmłodszych oraz inicjatywami edukacyjnymi dla rodziców.

Ponadto zostaniemy partnerem programu „Sportowiec w Rodzinie”, edukującego rodziców młodych sportowców w zakresie postaw i zachowań wobec dziecka uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym.

Nie zapomnimy także o stałym powiększaniu i integrowaniu społeczności klubowej wokół naszych wartości oraz angażowaniu wolontariuszy w różnym wieku w działania klubu.

WARTOŚĆ DLA OTOCZENIA

Jesteśmy nowoczesną i profesjonalną organizacją pozarządową (NGO) realizującą cele pożytku publicznego. Dlatego celem każdej aktywności koszykówki Polonii Warszawa jest tworzenie wartości dla interesariuszy klubu – członków klubowej i lokalnej społeczności, środowiska koszykarskiego, mediów, dostawców i pracowników oraz m.st. Warszawa i województwa mazowieckiego, administracji publicznej i biznesu.

To właśnie poprzez działania społeczne chcemy stworzyć wartość dla interesariuszy klubu aktywnych w otoczeniu naszych koszykarskich sekcji. Budowa nowoczesnej hali dla 2000 widzów oraz Młodzieżowego Centrum Sportu w naszym mateczniku na obiektach Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6 wzmocnią nasze możliwości w dniu meczowym, w którym planujemy jeszcze więcej aktywności kierowanych do dzieci, rodziców i całej klubowej społeczności.

Wypełniając naszą misję społeczną, chcemy kreować wartość dla otoczenia i dzięki temu pozyskać 50 Patronów Koszykówki Polonii Warszawa, którzy wraz nami zrealizują swoje cele zrównoważonego rozwoju w ramach wytycznych ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność i G – ład korporacyjny). Pozwoli nam to pozyskać dodatkowe środki, które będą przeznaczone na długoterminowe utrzymanie administracji klubowej oraz kluczowej infrastruktury.

Zaprezentowana wizja rozwoju, celów oraz obszaru działań koszykówki Polonii Warszawa to niewątpliwie projekt na dłuższy okres czasu, zaplanowany na lata 2023-2028. Aby umożliwić realizację misji sportowej i społecznej na fundamencie ideowym, a za ich sprawą generować wartość dla otoczenia, niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania struktury administracyjnej do zarządzania obydwoma sekcjami. Przed nami okres intensywnej pracy dla rozwoju polonijnego basketu. Wierzymy jednak, że włożony wysiłek zaprocentuje w przyszłości dla szerszej społeczności.

Fot. NAC, Archiwum Cyfrowe Polonii Warszawa, Adrian Stykowski Fotografia i Krawczyk.photo

 

Udostępnij
 

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
KUSTOSZ / PARTNER TRADYCJI KLUBOWEJ
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY