REGULAMIN TURNIEJU RODZINNEGO

1 rok temu | 14.05.2023, 09:32
REGULAMIN TURNIEJU RODZINNEGO

REGULAMIN TURNIEJU RODZINNEGO

1.       Termin: 20 maja 2023 r., Miejsce: teren Szkoły Podstawowej 369 przy ul. Anny German 5A w Warszawie,

2.       Organizator: Projekt 1P Sp. z o.o.

3.       Uczestnicy:

- składy drużyn mogą być jedynie 2 osobowe

- na drużynę składa się zespół pełnoletni opiekun + dziecko

- dziecko może być w wieku 8-14 lat

- drużyny można zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego.

-decyduje kolejność zgłoszeń.

4.       System rozgrywek

Turniej odbędzie się w systemie grupowo-pucharowym.

a.       System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

b.       Sposoby punktowania: za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegrane 1 pkt., za walkower 0 pkt.

c.       W przypadku, gdy drużyna w trakcie rozgrywek wycofa się, lub zostanie wykluczona, wszystkie mecze przez nią rozegrane i mające się odbyć zostaną zweryfikowane jako nieodbyte – walkower.

d.       Spotkanie zostanie zweryfikowane jako walkower, gdy: drużyna z własnej winy nie stawiła się na spotkanie lub spóźni się więcej niż 10 minut,

e.       kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów.

f.        W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny lub więcej drużyn, decydują:

g.        Większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

h.        Lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

i.          Lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w grupie. - Większa liczba koszy dobytych we wszystkich meczach w grupie.

5.        Przepisy gry

a.       Czas gry 8 minut.

b.       Drużynie przysługuje jedna przerwa na żądanie w podstawowym czasie gry.

c.       Czas trwania dogrywki w przypadku remisu: 3 minuty. Przysługuje jedna przerwa na żądanie w kolejnej dogrywce.

d.       Kosze umieszczone są na wysokości dostosowanej do wieku uczestników 260 lub 305 cm. Piłka nr „5”, "6"

e.       Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m.

f.        Nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt.

g.       Nie obowiązuje błąd 24 oraz 8, i 3 sekund.

h.       W sprawach spornych decyduje sędzia główny.

6.       Nagrody

- Organizatorzy zapewnią pamiątkowe gadżety dla zwycięzców.

7.       Postanowienia końcowe

a. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

b. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

c. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

d. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

e. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian w Regulamini


Udostępnij
 

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
KUSTOSZ / PARTNER TRADYCJI KLUBOWEJ
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY