REGULAMIN MINITURNIEJU 3x3

6 miesięcy temu | 14.05.2023, 09:31
REGULAMIN MINITURNIEJU 3x3

REGULAMIN MINITURNIEJU 3x3

1.       Termin: 20 maja 2023 r., Miejsce: teren Szkoły Podstawowej 369 przy ul. Anny German 5A w Warszawie,

2.       Organizator: Projekt 1P Sp. z o.o.

3.       Uczestnicy:

- czteroosobowe drużyny (3 zawodników na boisku + 1 rezerwowy);

- osoby 16 lat i więcej; - jeden zawodnik/jedna zawodniczka może występować tylko w jednej kategorii!

4.       Zgłoszenia:

a.       Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny,  imiona i nazwiska zawodników, telefon kontaktowy kapitana/osoby reprezentującej drużynę.

b.       Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 maja poprzez formularz rekrutacyjny  online. Liczy się kolejność poprawnie przesłanych zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

c.       przyjęciu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń

d.       organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wykorzystania dostępnych miejsc. Liczy się kolejność poprawnie przesłanych zgłoszeń.

e.       W przypadku występowania w składzie drużyny osób niepełnoletnich, warunkiem dopuszczenia ich do udziału w turnieju jest przedstawienie w dniu zawodów, pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

5.       System rozgrywek: System rozgrywek zostanie ustalony po zweryfikowaniu wszystkich otrzymanych zgłoszeń i przedstawiony w dniu turnieju, bezpośrednio przed pierwszymi meczami. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3x3 określonymi w dokumencie „Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3x3" Polskiego Związku Koszykówki z następującymi wyjątkami:

- podczas turnieju obowiązują uproszczone protokoły;

- podstawowy czas gry będzie wynosił 10 minut, ale organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego zapisu przed rozpoczęciem turnieju;

- nie obowiązują regulacje dotyczące strojów

– zaleca się, aby zespoły występowały w jednolitych koszulkach.

6.       Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian w celu uproszczenia zasad turnieju i w takim wypadku poinformują o tym podczas odprawy kapitanów.

7.       Nagrody:

Organizatorzy zapewnią pamiątkowe gadżety dla zwycięzców.

8.       Pozostałe:

a) Sędziowie mają prawo do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry.

b) Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

c) Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

e) Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

f) W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian regulaminu

 


Udostępnij
 

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
KUSTOSZ / PARTNER TRADYCJI KLUBOWEJ
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY